DATORNTILLBEHÖR

TEKsystems: Ledare inom digital transformation fördubblas

Företag som framgångsrikt navigerade efter covid-19-pandemin med hjälp av teknik spenderar mer på ny teknik och förväntar sig snabbare positiv avkastning på investeringen.

digital transformationBild: chombosan, Getty Images/iStockphoto

De flesta företag som blomstrade under de senaste två åren av covid-19-pandemin krediterar digital transformation för mycket av sin framgång. Företag som anammade flexibla, skalbara och agila teknologier som moln, edge computing och mobil, klarade sig bättre än de företag som inte gjorde det.

Naturligtvis varierade projekt för digital transformation mycket beroende på företagstyp och storlek och hade större effekt i vissa branscher än andra. Enligt en ny studie av systemintegratören TEKsystems, State of Digital Transformation: Building a Framework for Digital Success, sa två av fem organisationer att deras digitala transformationsansträngningar “ofta” misslyckades med att få de affärsfördelar de förväntade sig.

Mer om innovation

De organisationer som citerade framgång fördubblas. De investerar mer i digital transformation och ser positiv ROI tidigare än de företag som sa att deras investeringar i digital transformation inte lönade sig.

“Efter att ha absorberat de första slagen av pandemin, fokuserade dessa företag på att bygga upp motståndskraft och flexibilitet i sin verksamhet,” sade studien. “Digitala ledare ökar takten i teknologiinvesteringar och tillämpar strategiskt teknik för att möjliggöra affärstransformation. Genom att göra det breddar digitala ledare klyftan mellan sig själva och de digitala eftersläpningarna.”

Endast 10 % av de digitala ledarna rapporterade att de minskade sina teknologiinvesteringar jämfört med 71 % som sa att de skulle öka dem. Digitala “eftersläpande” rapporterade också att de ökade sina teknikinvesteringar men inte i samma takt. Endast 58 % av eftersläpande sa att deras utgifter ökade medan 14 % sa att de skulle minska teknikutgifterna 2022.

Fyrtiofyra procent av de digitala ledarna sa att de förväntade sig en positiv avkastning på investeringen inom tre år jämfört med 35 % av eftersläpande. Ett nästan lika stort antal eftersläpande, 45 %, sa dock att de förväntade sig en positiv avkastning på investeringen inom fem år.

“Digitala ledare investerar mer dollar per digitalt initiativ och förväntar sig en 12% högre avkastning”, står det i rapporten.

Där de spenderar

Ett flertal svarande, 46 %, sa att förbättrad kundupplevelse och engagemang var högsta prioritet för deras digitala transformationsinitiativ. Detta följdes av:

 • Förbättra operativ effektivitet (36 %)
 • Uppgradering av IT-system (35%)
 • Förvandla affärsprocesser (35 %)
 • Förbättra innovation (26 %)
 • Öka hastigheten till marknaden med befintliga produkter och tjänster (23 %)
 • Introducerar nya affärsmodeller (23%)
 • Förbättra cybersäkerhet (23 %)
 • Introduktion av nya produkter eller tjänster (22 %)
 • Förbättra medarbetarupplevelsen (18 %)

SER: Guide till att bli en mästare i digital transformation (TechRepublic Premium)

Utmaningarna de står inför

De fem största utmaningarna som organisationer står inför när de implementerar digital transformation var:

 • Komplexiteten i deras IT-miljöer i kombination med ett tyst tänkesätt och beteenden
 • För många konkurrerande tekniska prioriteringar
 • Luckor i teknisk talang
 • Säkerhetsproblem och efterlevnadsbegränsningar
 • Förändringshantering och implementeringskomplikationer

Av de fem, att inte ha tillräckligt med eller rätt talang hoppade över åtta positioner från 2021 års digitala transformationsundersökning. Alla övriga förblev relativt oförändrade.

“Nio av tio organisationer har inte den talang de behöver för att lyckas med digital transformation”, sa undersökningen. “När företag trycker på snabbspolningsknappen för transformation blir svagheterna mycket tydliga.”

Endast 7 % av de tillfrågade sa att de inte behövde uppgradera eller ändra sitt nuvarande talanglandskap jämfört med 55 % som sa att de gjorde det.

De mest efterfrågade kompetenserna var cybersäkerhet (48 %), dataanalys (48 %), moln (46 %), affärsanalys (37 %) och AI (37 %). Av dessa topp fem stack AI ut som det område med störst kompetensgap, där 57 % av de tillfrågade sa att de inte hade den kompetens de behövde. Intressant nog var det näst största kompetensgapet som identifierades blockchain, men endast 15 % av de tillfrågade angav att detta var en färdighet som de ansåg vara kritisk.

Kanske i ett försök att kompensera för dessa luckor och behov sa 83 % av de digitala ledarna och 62 % av de efterslänande att de prioriterar mångfald och inkludering under anställningsprocessen. Och i takt med att pandemin avtog, sa bara 25 % av organisationerna att de förväntar sig att de flesta av deras anställda ska arbeta på distans 2022. Detta är en minskning från 40 % 2021.

SE: Digital transformation: A cheat sheet (TechRepublic)

Tips för framgång i digital transformation

För att bli framgångsrik i dina ansträngningar för digital transformation föreslår studien:

 • Fokusera på kunden och bygga “engagerande upplevelser för din målgrupp”
 • Att göra det till en kollektiv insats genom att få verksamheten och IT att samarbeta
 • Börja med slutet i åtanke så att du vet vart du är på väg och hur du tar dig dit
 • Omvärdera ditt affärspartners ekosystem för att säkerställa att du har rätt mix för att uppnå dina mål
 • Investera i människor, processer och kunder samt teknik
 • Var uppmärksam på oavsiktlig partiskhet i din anställning
 • Prioritering av organisatorisk förändringsledning
 • Omfamna störningar genom att skapa flexibilitet och motståndskraft inom organisationen
 • Att förstå att digital transformation är mer en resa än en destination

“Varje digital transformationsresa börjar, men den tar aldrig slut. Digitala ledare anpassar sig kontinuerligt till ett flytande marknadslandskap och förändrade kundbeteenden, vilket förvandlar deras verksamhet för framtiden”, står det i rapporten.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU