TILLBEHÖR

Robotarm för tillverkning

Robotarm för tillverkning

En mekanisk arm används ofta för att beskriva en robotarm, som ibland kallas en industrirobot. Det är en maskin som fungerar som en mänsklig arm. Den har ett antal leder som kan röra sig längs en axel eller svänga i olika riktningar. Faktum är att vissa robotarmar är gjorda för att se ut som människor och försöka röra sig precis som mänskliga armar.

För det mesta kan de programmeras för att utföra specifika jobb, oftast inom tillverkning, tillverkning och industriella miljöer. De kan vara tillräckligt små för att få plats i din handflata och göra komplicerade uppgifter, eller så kan de vara så stora att de kan bygga hela byggnader.

Robotarmar gjordes först för att hjälpa till i fabriker som tillverkade mycket av samma sak, framför allt bilar.

De infördes också för att göra arbetare mindre benägna att skada sig och för att utföra tråkiga uppgifter så att arbetare kunde fokusera på de mer komplicerade delarna av produktionen. För det mesta användes dessa tidiga robotarmar för att utföra enkla, repetitiva svetsuppgifter. Robotarmarnas roll förändras i takt med att tekniker som robotseende och sensorteknik blir bättre.

Robotarmar i modern tid

Tidigare så var det ofta så att man använde robotarmar för enkla och repetitiva uppgifter. Idag så kan dock robotarmar utföra allt mer komplicerade uppgifter och i takt med att deras sensorer blir mer sofistikerade så är det även möjligt för robotarmar och människor att arbeta i närheten av varandra.

Detta ger tillverkare det bästa av två världar, med möjlighet till att uppgifter utförs med hjälp av ett samarbete mellan robot och människa. Robotlösningar är idag ett enkelt sätt att öka effektivitet och hålla nere priser. Det är heller inte enbart enorma tillverkare som har råd med robotarmar, idag är det vanligt att små och mellanstora företag också använder sig av denna teknologi.

Tack vare dessa avancemang inom sensorteknik så är det tryggare än förr att arbeta i dess närhet. Andra teknologiska framsteg har gjort att robotarmar i större utsträckning används för mer komplicerade uppgifter, eller att en arm utför flera olika uppgifter, till skillnad från de första robotarmarna.

Robotarmar genom historien

De flesta vet att George Devol gjorde den första programmerbara robotarmen 1954. Tillsammans med Joseph Engelberger startade Devol det första robotföretaget i USA 1956. Det hette Unimation. Sedan, 1962, lade General Motors till Unimate-robotarmen till sin biltillverkningsband.

Några år senare, 1969, tillverkade Victor Scheinman, en maskiningenjör vid Stanford University, en av de första robotarmarna som helt kunde styras av en dator. Denna industrirobot, kallad Stanford Arm, var den första robotarmen med sex axlar. Det hade en effekt på många kommersiella robotar som kom efter det.

1969 tillverkade ett japanskt företag som heter Nachi den första hydrauliska industrirobotarmen. 1973 tillverkade ett tyskt företag vid namn Kuka den första kommersiella sexaxliga robotarmen som heter Famulus. För det mesta användes dessa robotar i fabriker för att göra punktsvetsning. I takt med att tekniken förbättrades, ökade dock antalet uppgifter som robotarmar kunde utföra. Med teknikens framsteg finns det nu fler typer av robotarmar än någonsin tidigare. Det betyder att, beroende på verktygen som är fästa i änden av deras armar, kan robotarmar göra mycket mer än att bara svetsa.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU