DATORNTILLBEHÖR

MSP:er känner också smärtan av problem i leveranskedjan och anställningar

Även om distansarbete har gett en mängd möjligheter, är det en annan MSP-värkpunkt, enligt Kaseyas 11:e årliga MSP Benchmark-rapport.

Globala epidemier och ekonomisk påverkanBild: Getty Images/iStockphoto

Hela 92 % av leverantörerna av hanterade tjänster har haft problem med leveranskedjan som påverkar deras förmåga att sälja erbjudanden, enligt Kaseyas nyligen släppta MSP Benchmark.

Måste läsa CXO-täckning

Anställning är den andra stora utmaningen som MSP:er förväntar sig att möta 2022, med 19 % av de tillfrågade som nämner anställning som sin främsta utmaning i år – ett steg på 15 % från 2021 års data.

SE: Google Workspace vs. Microsoft 365: En sida-vid-sida-analys med checklista (TechRepublic Premium)

Årets 11:e årliga undersökning undersökte prioriteringarna, utmaningarna och förutsägelserna för 1 200 MSP:er över hela världen, på en marknad som förutspås nå 557,1 miljarder dollar år 2028.

Andra största smärtpunkter MSP:er har haft är med kundefterlevnad. Det ständigt föränderliga efterlevnadslandskapet har varit en betydande utmaning för små och medelstora företag, med 74 % av MSP:er som uppger att deras kunder kämpar för att uppfylla kraven på regelefterlevnad, enligt undersökningen. MSP:er sa att de har hjälpt sina kunder att navigera i detta komplexa landskap, där 75 % av de tillfrågade antingen erbjuder eller är intresserade av att erbjuda efterlevnadstjänster.

59 procent av MSP:erna hade kunder som var tvungna att följa HIPAA:s riktlinjer, följt av PCI DSS (41 %) och GDPR (27 %), enligt undersökningen.

Inte överraskande har distansarbete gett en mängd möjligheter för MSP:er. Pandemin har permanent omformat arbetsmiljön, där 22 % av de tillfrågade uppgav att installation av distansarbetskraft var den bästa tjänsten som efterfrågades av deras kunder – följt av molnmigrering (21 %) och affärskontinuitet (13 %).

Distansarbete ses också som en betydande smärtpunkt för MSP:s kunder, med 36 % av de tillfrågade som valde det som ett av de tre största IT-problemen för kunder 2022.

Andra MSP-aktiviteter och bekymmer

Bland andra viktiga fynd:

  • 76 % av MSP:erna sa att pandemin har påverkat deras förmåga att utöka tjänster inom deras kundbas. Det finns ett ökat behov av säkerhet, affärskontinuitet och katastrofåterställning (BCDR) och stödtjänster för distansarbete som driver intäktsökningen för MSP:er.
  • 64 % av MSP:erna sa att integration mellan kärnapplikationer, inklusive RMM, PSA och IT-dokumentationsprogramvara, antingen är kritisk eller mycket viktig för dem. 78 % av MSP:erna uppgav att denna integration hjälper till att driva vinst på bottenlinjen.
  • 36 % av de tillfrågade planerar att sälja eller förvärva inom de närmaste 24 till 36 månaderna. Många MSP:er undersöker aktivt landskapet och bedömer sin beredskap att köpa eller sälja.
  • Cybersäkerhet är fortfarande i fokus. MSP:er känner sig allt mer oroade över cybersäkerhetslandskapet – 50 % sa att deras verksamhet löper större risk för cyberbrottslighet jämfört med för ett år sedan, vilket är en ökning med 11 % från 2021 års data. Det ökade fokuset är berättigat – nästan hälften av MSP:erna rapporterade att en betydande del av deras kunder föll offer för en cyberattack under de senaste 12 månaderna. Även om cybersäkerhet är ett stort problem för MSP:er, har det också varit en drivkraft för intäkter: Undersökningen visade att 50 % av MSP:er utvärderar hotbilden varje kvartal för att lägga till nya tjänsteerbjudanden för sina organisationer.

Säkerhets- och incidentresponsplaner är i fokus

Undersökningen visade att MSP:er värdesätter integrerade lösningar. 64 % av MSP:erna sa att integration mellan kärnapplikationer, inklusive RMM, PSA och IT-dokumentationsprogramvara, antingen är kritisk eller mycket viktig för dem, med 78 % angav att denna integration hjälper till att driva vinster på bottenlinjen.

Aktiva incidentresponsplaner är fortfarande ett stort behov för MSPs kunder. Även om hotet om cyberattacker fortsätter att växa, sa bara 4 % av de tillfrågade att 100 % av deras kundbas har en aktiv responsplan för incidenter. Ungefär hälften av de tillfrågade rapporterade att endast 25 % av deras klienter hade en aktiv incidentresponsplan, där 8 % av MSP:erna uppgav att ingen av deras klienter hade en incidentresponsplan på plats.

SE: De bästa tangentbordsgenvägarna du behöver veta (gratis PDF) (TechRepublic)

De flesta MSP:er testar sina katastrofåterställningsmöjligheter – men frekvensen varierar. På grund av den ökande komplexiteten i IT-miljöer och cyberhotslandskapet, instrueras IT-proffs att testa sina katastrofåterställningsfunktioner regelbundet. Kaseyas undersökning från 2022 fann att 30 % av MSP:erna simulerar katastrofåterställningsfunktioner kvartalsvis, 25 % testar årligen och 9 % testar månadsvis – med 15 % medger att de aldrig testar.

Utöver fokus på nyckeltjänster för sina SMB-kunder, undersöker många MSP:er aktivt landskapet och bedömer sin beredskap att köpa eller sälja. Kaseyas undersökning från 2022 visade att nästan 36 % av de tillfrågade planerar att sälja eller förvärva inom de närmaste 24 till 36 månaderna.

“Med covid-19 som fortsätter att påverka allt från global logistik till arbetsmiljön är det ingen överraskning att 76 % av MSP:erna sa att pandemin påverkade deras förmåga att utöka tjänster inom deras kundbas”, säger Mike Puglia, strategichef på Kaseya, i ett påstående. “Det finns ett ökat behov av säkerhet, affärskontinuitet och katastrofåterställning och stödtjänster för distansarbete som driver intäktstillväxt för MSP:er, och vi förväntar oss att efterfrågan på dessa tjänster kommer att fortsätta under 2022 och därefter.”

Effektivitet fortsätter också att vara en högsta prioritet för MSP:er, med mer än hälften av de svarande säger att integration mellan kärnapplikationer är antingen kritisk eller mycket viktig för dem, tillade Puglia.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU